Prosinec 2008

Photoshoot *64*

31. prosince 2008 v 16:31 | Dituska |  Photoshoot

BJ volá

29. prosince 2008 v 11:34 | Dituska |  BJ-Foto

BJ v brejlích

28. prosince 2008 v 23:44 | Dituska |  BJ-Foto

By Demand Sydney 2000 Part 2 of 2

28. prosince 2008 v 19:26 | Dituska |  show videa

By Demand Sydney 2000 Part 1 of 2

28. prosince 2008 v 19:24 | Dituska |  show videa

Mike a dcera Estelle

27. prosince 2008 v 19:29 | Dituska |  Mike-Rodina

Rodina

27. prosince 2008 v 19:22 | Dituska |  Tré-Rodina
Otec:

avatary Ramony

27. prosince 2008 v 19:16 | Dituska |  Tré-Rodina

Tré & Claudia

27. prosince 2008 v 19:13 | Dituska |  Tré-Rodina


Tré & syn Frankito

27. prosince 2008 v 19:10 | Dituska |  Tré-Rodina

Billie & synové

27. prosince 2008 v 18:54 | Dituska |  BJ-Rodina

Mike za mlada

26. prosince 2008 v 23:24 | Dituska |  GD za mlada

Tré za mlada

26. prosince 2008 v 23:20 | Dituska |  GD za mlada

Billieho trsátka

26. prosince 2008 v 23:14 | Dituska

Billieho šampon

26. prosince 2008 v 23:12 | Dituska

Billieho auto

26. prosince 2008 v 23:12 | Dituska
Ford Fairlane 1967:

---------------------------------------------------
--------